Nadace Žena oslavila 10 let!
Home O nás Česká Žena Granty a podpora Spolupráce Ke stažení Partneři Kontakt

Nacházíte se zde
Home  >>  Granty a podpora  >>  Podpořili jsme také

Fotogalerie
Sekce ImagesProjekt Nadace Žena v okrese Zlín

V sobotu 23.května 2009 se uskutečnil jednodenní seminář v Hotelu Lázně Kostelec předsedkyně Alena Reiskupová  zahájila seznámením   s   programem   a  uvedením  do  problematiky  přednášek k projektu na téma Předsednictví ČR v EU a jeho priority“, s názvem:

 

„Předsednictví ČR v EU a jeho priority, Lisabonská smlouva a její smysl nejen pro ženské hnutí“.

 

Projektu se zúčastnily ženy z celého okresu Zlín, všech věkových kategorií v celkovém počtu 25 účastnic a 2 lektoři ( třetí lektorka se vzhledem k pracovnímu zaneprázdnění omluvila )...

Byly dojednány přednášky odborníků, Bc. Ondřeje Benešíka, člena krajského zastupitelstva, člena Výboru regionu pro evropské záležitosti a kandidáta na europoslance, Mgr. Angeliky Gergelové,  členky Výboru regionu pro evropské záležitosti a dodatečně se podařilo zajistit i třetího lektora, Mgr. Janu Moučkovou, ředitelku  dvou mateřských škol Slovenská a Podhoří, která přislíbila pohovořit na téma „Evropská unie očima dětí“.   Tímto tématem byl i   seminář  zahájen.   Paní ředitelka přivezla s sebou kouzelné kresby dětí z obou  mateřských  školek, které znázorňují  Evropskou unii, byly  vystaveny  k shlédnutí  v přednáškové místnosti. Paní     magistra  velmi  poutavě popisovala projekt „Komenius“,  který  porovnával  úroveň  předškolních  zařízení  v některých  státech  Evropské unie (Velká Británie, Česká republika, Švédsko a Bulharsko).  Z  tohoto  projektu vyplynulo, že ČR je ve školství v uvedených státech. V ČR je zatím velmi pozadu v multikultuře, ve Velké Británii je například v jedné školce 32 různých národností, kdežto u nás tak maximálně 2 až 3.

 

Přednáška zúčastněné ženy velmi zaujala, což se projevilo i v bohaté diskusi.

 

S dalším tématem semináře byla přednáška pana Bc. Ondřeje Benešíka „Přiblížení  Lisabonské  smlouvy  pro  běžné  občany ČR“, kterou přednesl za omluvenou kolegyni ochotně a s velkým zápalem pro věc.  Přehledně a srozumitelnou formou vysvětlil základní pojmy týkající se Lisabonské smlouvy. Většina přítomných žen se poprvé dozvěděla, že tato smlouva se jmenuje podle toho, že se podepsala v Lisabonu, že nově upravuje vztah státu k Evropské unii, aby nahradila všechny předchozí smlouvy, ze kterých se vyřadily některé nepřesné, či zastaralé body. Nově se upravuje možnost vystoupit jakéhokoliv státu z Evropské unie, což dříve nebylo možné. Další nový bod je například právo „VETA“ pro každý stát, dále spolupráce s justicí, či další nový zásadní bod je právní subjektivita Evropské unie. V současné době již čtyři pětiny členských států tuto smlouvu ratifikovalo. Česká republika je nyní ve stádiu, kdy je již pouze na presidentovi republiky, aby tuto smlouvu podepsal, což musí z ústavy udělat. Lektor všechny účastnice dokázal zaujmout i tím, že je během výkladu zatahoval do děje svými dotazy na jednotlivé osobní poznatky v oblasti Evropské unie. Diskuse k tomuto tématu vlastně probíhala souběžně s probíranými body Lisabonské smlouvy.

 

Posledním, ale hlavním tématem bylo „Předsednictví ČR v EU a jeho priority“.  Mottem  českého předsednictví je „Evropa bez bariér“, což odráží čtyři unijní svobody, kterými jsou volný pohyb zboží, kapitálu, pracovníků a služeb. Symbolicky se k nim přidává pátá svoboda  - volný pohyb informací a znalostí. Lektor podrobně rozebral jednotlivé svobody a upřesnil dané výrazy.  Při současnému stavu politické scény v České republice, kdy byla projevena nedůvěra vládě, se značně poškodilo naše předsednictví v EU, neboť většina členských států tento projev nedůvěry dva měsíce před skončením předsednictví nepochopila. V diskusi se ženy především  zaměřily na unijní svobodu volného pohybu pracovníků.Po diskusi proběhlo hodnocení celého projektu i jednotlivých lektorů. Dle přítomných členek byly jednotlivé příspěvky prezentovány velmi srozumitelnou a především zajímavou formou. Přestože byla daná témata náročná, lektoři splnili podtext „přiblížení nejen pro ženské hnutí a běžné občany“  na jedničku. Přednášek se účastnilo i několik členek ČSŽ z okresu Kroměříž , kdy ORŽ z Kroměříže měla jednání již od pátku na téma „ Prevence úrazů kroměřížské populace“, v sobotu měly již volný program a své vědomosti si účastí na přednáškách rozšířily. K obědu odešly účastnice plny dojmů a hlavně spokojeny.     

 

První část dne byla ukončena obědem, po kterém byly na odpoledne zajištěny další doprovodné programy.

 

Cílem projektu bylo,  přiblížit srozumitelnou formou běžným občanům ( ženám ) problematiku členství ČR v EU a z toho vyplývající povinnosti našeho státu k ostatním členským státům unie. I když denně všechna média informují o dění v EU, je to pro většinu obyvatel nesrozumitelné. Proto bylo podstatou tohoto projektu objasnění a přiblížení pojmů, svázaných s předsednictvím ČR v EU, aby se ženy snáze orientovaly a alespoň částečně pochopily, co všechno toto předsednictví pro běžné občany přináší. Rozsáhlý dokument „Lisabonská smlouva“ je pro širokou veřejnost těžko srozumitelný, proto byl uskutečněn tento seminář, aby se ženy dozvěděly krátké osvětlení zásadních pojmů této smlouvy a mohly dále předávat nově nabyté vědomosti svému okolí. Všem se průběh semináře velmi líbil a ženy se již ptaly, kdy zase bude další projekt, což je pro danou akci úspěch..

 

S oběma lektory byl navázán bližší kontakt a oba přislíbili, že rádi v případě potřeby opět v rámci svých možností pomohou při realizaci dalších případných projektů .

 

Hana Königová
krajská pracovnice

Pro zvětšení klikněte
Poslední články
Oznámení pro rok 2017

Témata pro rok 2016

Správní a dozorčí rada od 2014

Témata pro rok 2015

Správní a dozorčí rady 2010 - 2013

Podpořené organizace 2010 - 2012

Témata pro rok 2014

Témata pro rok 2013

Ocenění Česká Žena pro rok 2011 - 2012

Fotogalerie - Česká Žena 2011 - 2012

Slavnostní vyhlášení ankety Česká Žena 2011 - 2012

Témata pro rok 2012

Program slavnostního vyhlášení


Jana Chržová Website powered by Subdreamer CMS