Nadace Žena oslavila 10 let!
Home O nás Česká Žena Granty a podpora Spolupráce Ke stažení Partneři Kontakt

Kontaktujte nás
Základní kontakty:

Nadace Žena
Sladkovského 28 
326 00 Plzeň

info@nadacezena.cz 

Všechny kontakty naleznete zde.

Fotogalerie z vyhlaseni ankety 2011 - 2012

Klikněte pro zobrazení fotogalerie
FOTOGALERIE - VŠE


Fotogalerie z oslav 10 let Nadace
Klikněte pro zobrazení fotogalerie


Nadace v kostce

Nadace je otevřena všem ženským organizacím registrovaným na území ČR. Ve své činnosti vychází nadace ze zákona o nadacích, má svoji správní a dozorčí radu, které pracují na dobrovolné bázi, statut, jednací řád.

 

Bankovní spojení

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

číslo účtu:  6739009/2700

Vznik Nadace Žena:

Datuje se zakládací listinou ze dne 19. 8. 1999 a zápisem do Nadačního rejstříku u Městského soudu v Praze (oddíl N, vložka 348) dne 14. 8. 2000 s nadačním jměním 500 tis. Kč. Založení nadace bylo rozhodnutím 2. ústředního shromáždění ČSŽ konaného 28. 11. 1998 na základě návrhu ÚRŽ ze dne 4. 9. 1998.

Nadace Žena je v současnosti vedena na Krajském soudu v Plzni v oddílu N , vložka 96.

IČ: 26193337

Cíl Nadace:

Ochrana lidských práv a podpora ženských práv. 

Nadace je otevřena všem ženským organizacím registrovaným na území ČR. Ve své činnosti vychází nadace ze zákona o nadacích, má svoji správní a dozorčí radu, které pracují na dobrovolné bázi, statut, jednací řád.


Nadace od svého vzniku každoročně zveřejňuje o své činnosti výroční zprávu, je registrována u Fóra dárců ČR a opírá se o jeho etický kodex, který si rozpracovala na vlastní podmínky.

Rady Nadace: 

 

Funkční období správní (SR) i dozorčí rady (DR) je tříleté. Rady musí mít nejméně tři členy nebo jejich počet musí být vždy dělitelný třemi.

Správní rada Nadace Žena je šestičlenná, dozorčí rada tříčlenná. Správní rada zasedá podle schváleného plánu zpravidla 3x ročně. V únoru běžného roku k vyhodnocení projektů za uplynulý rok a k projednání nově podaných projektů, k návrhu rozpočtu a osnově výroční zprávy. V dubnu  k čerpání rozpočtu za uplynulý rok a projednání znění výroční zprávy. V září k vyhlášení témat projektů následujícího roku a přípravě rozpočtu. Zápisy se závěry SR NŽ jsou přenášeny do Ústřední rady žen (ÚRŽ).  

Témata pro projekty: 

Vyhlašují se každý rok, zveřejňují se na webových stránkách ČSŽ i ve vydávaném zpravodaji. Na webových stránkách jsou dány  přesné dispozice spolu s formuláři žádosti o grant.


Přijaté projekty jsou v první fázi posouzeny co do úplnosti a správnosti vyplněných formulářů a příloh. Následuje rozpracování podle stanovené osnovy k projednání v grantové komisi. Spolu se zápisem jsou projekty postoupeny správní radě Nadace Žena ke konečnému posouzení. Předsedkyně SR NŽ poté informuje ÚRŽ, pak nechá do zápisu ÚRŽ zaprotokolovat konečné stanovisko. Následně jsou žadatelé o grant o výsledcích podaných projektů vyrozuměni.

Financování:

Nadace v letech 2000 – 2007 vyhlásila celkem 30 témat pro předložení projektů na které udělila 161 grantů v celkové výši 2 370 119,- Kč.

Granty byly dosud tvořeny z prostředků získaných od členek z vydávaných kuchařek a kalendářů nebo získané od sponzorů.


Od roku 2006 může nadace používat i výnosů z nadačního jmění.

Další informace:

Zpráva o činnosti Nadace je podávána průběžně na jednáních ÚRŽ a Ústředního shromáždění a je i nedílnou součástí dokumentace sjezdových materiálů.

 

Předsedkyně Správní rady Nadace Žena:     PhDr. Jiřina Radová

 
Poslední články
Oznámení pro rok 2017

Témata pro rok 2016

Správní a dozorčí rada od 2014

Témata pro rok 2015

Správní a dozorčí rady 2010 - 2013

Podpořené organizace 2010 - 2012

Témata pro rok 2014

Témata pro rok 2013

Ocenění Česká Žena pro rok 2011 - 2012

Fotogalerie - Česká Žena 2011 - 2012

Slavnostní vyhlášení ankety Česká Žena 2011 - 2012

Témata pro rok 2012

Program slavnostního vyhlášení


Jana Chržová Website powered by Subdreamer CMS