Podmínky ankety Česká žena

Podmínky:


Členy hodnotící komise jsou jmenovaní zástupci partnerů/ sponzorů akce v počtu nejméně 5 osob (jejich seznam bude uveřejně později).   

 

Nominace: Osobnosti na titul „Česká Žena“ můžete nominovat formou krátkého článku se stručným popisem události, za kterou je kandidátka nominována (max. 5000 znaků), doplněný fotografií kandidátky a zároveň opatřen i kontaktem na nominujícího. Článek můžete zaslat na e-mailovou adresu: ceskazena@nadacezena.cz  nebo poštou na adresu: Nadace Žena,  Sladkovského 28, 326 00 Plzeň.

NOMINAČNÍ LÍSTEK je možné stáhnout ve formátu MS Word zde