Před hlasováním ...
Vyšlo dne Září 4, 2011

V současné společnosti se stále více ukazuje změna žebříčku tradičních životních hodnot. Jako jsou např. slušnost, skromnost, vstřícnost, empatie, vysoký morální kredit. Množí se diskuze o současné konzumní společnosti, její nemorálnosti, bezohlednosti, hamižnosti, bezostyšné manipulaci a podplácení, stručně tzv. hroší kůži nejen politických představitelů… Na druhé straně však existují lidé, kteří jsou pro druhé celoživotním přínosem, a přesto ve své skromnosti zůstávají jaksi „neviditelnými.“Projekt ankety Česká Žena vznikl především proto, aby zalarmoval hlavně “ to lidské a dobré v nás“. Velmi si cením všech, kdo dokáží chodit po světě s otevřenýma očima a dokáží myslet nejen na sebe, ale i na ty druhé, aniž by očekávali nějaká ocenění… Projekt Česká Žena je novinkou, tzv. v plenkách, naráží na velkou konkurenci všech ostatních veřejných anket, kde jsou udělována různá ocenění, a proto se, i přes veškerou snahu o jeho publicitu, na veřejnosti příliš nezviditelnil, neprezentoval. Výsledkem je, že za celou naši republiku bylo nominováno pouze 14 žen – není to mnoho, ale není to ani málo, protože i tento počet svědčí o tom, že lidé nejsou ke svému okolí lhostejní a pořád ještě můžeme doufat, že tradiční lidské hodnoty nejsou zatracovány.

V pondělí 5. září vám proto stručně představíme všech 14 nominovaných žen, pro které můžete hlasovat v termínu od 5. do 16. září 2011 vyplněním a zasláním hlasovacího lístku, popř. elektronicky na adresu: ceskazena@nadacezena.cz.

Hlasování probíhá pouze v uvedeném termínu, pro platnost hlasovacího lístku je rozhodující poštovní razítko nebo čas elektronického doručení. Výherkyní ankety a nositelkou ocenění „Česká Žena“ se stane ta z nominovaných kandidátek, která obdrží ve veřejném hlasování nejvyšší počet hlasů (písemné a elektronické hlasy se sčítají).

Výsledky budou uveřejněny na webových stránkách Nadace Žena a ocenění Česká Žena r. 2011, včetně darů, bude předáno v sobotu dne 1. října 2011 od 13.00 v Kounickém paláci, Panská 7, Praha l.

Mgr. Dagmar Wagnerová