Nadace Žena oslavila 10 let!
Home O nás Česká Žena Granty a podpora Spolupráce Ke stažení Partneři Kontakt

Kontaktujte nás
Základní kontakty:

Nadace Žena
Sladkovského 28 
326 00 Plzeň

info@nadacezena.cz 

Všechny kontakty naleznete zde.

Fotogalerie z vyhlaseni ankety 2011 - 2012

Klikněte pro zobrazení fotogalerie
FOTOGALERIE - VŠE


Fotogalerie z oslav 10 let Nadace
Klikněte pro zobrazení fotogalerie


Pomozte nám pomáhat ...

Nadace Žena každým rokem podporuje aktivity žen na místní / komunální úrovni. Od svého vzniku v roce 2000 vyhlásila Nadace celkem 37 grantových témat. Celková výše udělených grantů činí již takřka 3 mil. Kč s podílem 180 subjektů.

Do Nadace Žena můžete přispět peněžitým darem / příspěvkem přímo na dedikované konto Nadace:

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.,

číslo účtu:  6739009/2700

Dále také objednáním publikací, které za účelem získání příspěvků do Nadace Žena vydává Český svaz žen.

Veškeré získané finanční příspěvky jdou výhradně na podporu projektů žen:  provoz Nadace Žena je hrazen z prostředků ČSŽ a práce pro Nadaci je vykonávána na ryze dobrovolné bázi. 


Hodnotu daru poskytnutého Nadaci Žena lze odečíst od základu daně a snížit si tak daňovou povinnost. Pro fyzické osoby platí, že si od základu daně mohou podle § 15 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu odečíst hodnotu darů pokud jejich celkový součet ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně, resp. pokud je hodnota darů v souhrnu alespoň 1000,- Kč . Celkově lze odečíst až 10 % ze základu daně. Právnické osoby mohou darovat dar, který si mohou dle § 20 odst. 8 zákona o daních odečíst od základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň 2000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně. Podrobnosti viz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

 

Pro lepší orientaci můžete využít daňový kalkulátor k optimializaci daňové povinnosti (jak pro fyzické, tak právnické osoby), který naleznete na stránkách neziskovky.cz.


!!   POTVRZENÍ O DARU si můžete ve Wordu stáhnout zde
(doplněné o Vaše údaje nám jej zašlete poštou na adresu Nadace; obratem výši daru potvrdíme a zašleme potvrzení zpět na Vaši adresu.)  !!


 




Poslední články
Oznámení pro rok 2017

Témata pro rok 2016

Správní a dozorčí rada od 2014

Témata pro rok 2015

Správní a dozorčí rady 2010 - 2013

Podpořené organizace 2010 - 2012

Témata pro rok 2014

Témata pro rok 2013

Ocenění Česká Žena pro rok 2011 - 2012

Fotogalerie - Česká Žena 2011 - 2012

Slavnostní vyhlášení ankety Česká Žena 2011 - 2012

Témata pro rok 2012

Program slavnostního vyhlášení


Jana Chržová Website powered by Subdreamer CMS