Nadace Žena oslavila 10 let!
Home O nás Česká Žena Granty a podpora Spolupráce Ke stažení Partneři Kontakt

Nacházíte se zde
Home  >>  Česká Žena  >>  Kandidátky

Kontakty pro anketu
Anketa Česká Žena
Mgr. Dagmar Wagnerová
ředitelka ČSŽ
Panská 7
111 53 Praha 1

ceskazena@nadacezena.cz

Ostatní kontakty naleznete zde.

Fotogalerie z vyhlaseni ankety 2011 - 2012

Klikněte pro zobrazení fotogalerie
FOTOGALERIE - VŠEKandidátky pro rok 2011-2012
S radostí vám na stránkách Nadace Žena představujeme všech 14 kandidátek na ocenění Česká Žena pro rok 2011-2012. Hlasovat můžete zasláním vyplněného hlasovacího lístku (ke stažení zde ve formátu MS Word) nebo elektronicky.

Hlasovací lístky jsou přijímány do 16. září 2011 do 24.00, a to v písemné podobě na adrese vyhlašovatele:

Nadace Žena
Sladkovského 28
326 00 Plzeň

nebo je možné hlasovat elektronicky na adrese: ceskazena@nadacezena.cz.

Pokud budete posílat svůj hlas elektronicky, nezapomeňte do předmětu uvést text a jméno kandidátky: ČESKÁ ŽENA - JMÉNO PŘÍJMENÍ a do textu zprávy své plné jméno.

Pro platnost hlasovacího lístku je rozhodující poštovní razítko nebo čas elektronického doručení, z jedné adresy je možné hlasovat pouze jednou a pro jednu nominovanou ženu.

PROFILY NOMINOVANÝCH ŽEN:


Poznámka: Vzhledem k tomu, že ne všechny nominované nám zaslaly svou fotografii, nezveřejňujeme fotografie u žádné z kandidátek, abychom zachovaly stejné výchozí pozice. Ze stejného důvodu zachováváme miniprofily v co nejvíce srovnatelném rozsahu. Jména kandidátek jsou řazena abecedně.
PaedDr. Jana Česká

Nominována za:
-    celoživotní náročnou a obětavou práci ve prospěch zdravotně postižených dívek a žen, příkladné vedení kolektivu spolupracovnic a soustavnou motivující práci s partnery, sponzory a přáteli Domova „Zvíkovecká kytička“

Za jejího vedení se podařilo vybudovat špičkové zařízení /Chaloupka/ pro klientky, včetně výtvarných dílen, rehabilitačních, relaxačních a společenských prostor.
Jana Česká je „duší Domova“, který se stal pro obyvatelky skutečným domovem s veškerou péčí a možností vyžití.

Nominovala: Eva Drncová (za KRŽ ČSŽ Plzeňského kraje)

Pokud budete hlasovat elektronicky, do předmětu e-mailu uveďte:   ČESKÁ ŽENA - Jana ČeskáMgA. Magdalena Bílková Tůmová  

Nominována za:  
-    bezplatné dárcovství krve (163x)
-    podpora studentek z Indie v projektu „Adopce na dálku“
-    neúnavnou propagaci krás hudebního umění

Založila Klub přátel umění a pořádá benefiční koncerty, 40 let své profesní činnosti vykonává s vynikajícími výsledky nejen v osobní oblasti (laureátka mezinárodní soutěže Pražské jaro), ale hlavně v pedagogické, dramaturgické a odborné oblasti neprofesionálního umění, kde propaguje českou hudbu 20.stol.v Čechách i zahraničí

Nominovala: Soňa Hanzalová  (Praha)

Pokud budete hlasovat elektronicky, do předmětu e-mailu uveďte:   ČESKÁ ŽENA - Magdalena Bílková Tůmová 
Dana Brašíková

Nominována za:
-    ochotu a obětavost vždy pomoci
-    schopná a profesionální ředitelka ZŠ v Písečné
-    vedoucí Jesenického smíšeného pěveckého sboru (13let)

Dana Brašíková příkladně spolupracuje s OÚ i ostatními složkami v obci, přes náročnou práci zvládá i příkladnou péči o svoji rodinu.

Nominovala: Anna Vašinová (Olomoucký kraj)

Pokud budete hlasovat elektronicky, do předmětu e-mailu uveďte:   ČESKÁ ŽENA - Dana BrašíkováPhDr. Zdeňka Hajná, CSc.

Nominována za:
-    inspiraci při rozhodování o aktivním zapojení do veřejného a politického života
-    zásluhy v rozvoji ženského hnutí v 90. letech v ČR
-    zakládající myšlenku vytvoření Informačních a poradenských center pro ženy, které jsou diskriminovány na trhu práce
-    zásluhy jako odbornice při prosazování politiky rovných příležitostí a politiky pro ženy v souvislosti s předkládáním projektů v rámci grantové politiky Evropského sociálního fondu
-    publikační činnost zaměřenou na rodinu a její postavení ve společnosti

Nominovala: Klára Cozlová Čmolíková, PaedDr.Květoslava Čelišová, Olga Baslová, JUDr. Marie Boháčová, PhDr. Mgr. Helena Knoblochová, MBA, JUDr. Daniela Světlíková, JUDr. Jarmila Škvrnová, PhDr. Ivana Štrossová, Ing. František Chochola (Praha a Kraj Vysočina)

Pokud budete hlasovat elektronicky, do předmětu e-mailu uveďte:   ČESKÁ ŽENA - Zdeňka HajnáPaedDr. Milada Halíková

Nominována za:
-    lidský přístup a ochotu vždy pomoci
-    vstřícný přístup a práci věnované integraci dětí se zdravotním postižením
-    aktivní přístup k řešení potřeb spoluobčanů v městě Havířov
-    aktivní pomoc a podporu při aktivitách Českého svazu žen  Moravskoslezského kraje

P. Halíková je povoláním učitelka, působila na ZŠ , SŠ a SOU v Havířově, před uvolněním pro výkon volených funkcí jako ředitelka velké ZŠ Gen. Svobody v Havířově-Šumbarku. Škola se pod jejím vedením m.j. věnovala integraci dětí se zdravotním postižením,  jsou zde také třídy s rozšířenou výukou moderní gymnastiky.

Nominovala: Zdenka Mokrošová ( za ČSŽ Moravskoslezského kraje)

Pokud budete hlasovat elektronicky, do předmětu e-mailu uveďte:   ČESKÁ ŽENA - Milada HalíkováLiběna Hrešková

Nominována za:
-    obětavost a vstřícnost vůči druhým lidem a nejvíce dětem z dětských domovů a sociálních ústavů

Ráda se věnuje dětem a učí je tradiční lidová řemesla, pořádá různé akce, např. velmi úspěšné dětské karnevaly. Krásně aranžuje květiny na floře v Olomouci (za tuto krásu získala již několik ocenění).Ve volném čase pracuje již 30 let v pořadatelském sboru v automotoklubu Ecce Homo Šternberk a pomáhá při organizaci Mistrovství Evropy v závodech do vrchu. Je za Olomoucký kraj „Ženou regionu“ (2009) a „Žena roku 2009“.

„Tato žena je svým způsobem velmi výjimečná, ve svých 44 letech toho už moc zažila, i když je velmi nemocná rozdává svou energii druhým lidem a nejvíce dětem z dětských domovů a sociálních ústavů. … nebojí se pomoci komukoliv kdo to potřebuje, obětuje se kdykoli je potřeba.

Nominoval: Jiří Theimer  (Moravskoslezský kraj)

Pokud budete hlasovat elektronicky, do předmětu e-mailu uveďte:   ČESKÁ ŽENA - Liběna HreškováDagmar Járová

Nominována za:
-    osobní obětavost, čestnost a příkladný životní přístup
-    podporu a vstřícnost k ostatním ženám a aktivitu při pořádání akcí
-    zásluhy, věnované činnostem pro podporu a udržení aktivit Českého svazu žen na Praze 6

„Jmenovanou znám od r. 1980… Dá se říci, že je její zásluhou, že ČSŽ vůbec existuje a že je na celé Praze 6.  Pravidelně každý měsíc zajišťuje setkání žen na Praze 6… Je čestná, obětavá, ani po operaci kyčle nemohla přestat fungovat, protože členky ji rády na čas zastoupily, jen aby nadále zůstala. Bez ní nebude existovat ČSŽ na Praze 6. Má vedle sebe řadu členek, které jí mají rády, respektují.“
 
Nominovala: Anežka Burianová (Praha)

Pokud budete hlasovat elektronicky, do předmětu e-mailu uveďte:   ČESKÁ ŽENA - Dagmar JárováIng. Lenka Jebousková

Nominována za:
-    propagaci zdraví a zdravého životního stylu

Úspěšná podnikatelka, zakladatelka a ředitelka asociace Zdravá budoucnost, která je zaměřena na osvětové, výchovně vzdělávací programy pro děti i dospělé. Svými akcemi se snaží dostat lidi do přírody a ukázat jim, jak se k ní mají chovat, ukázat, že jsme součástí celku a že musíme začít sami od sebe.

Nominovala: Jaroslava Burešová (Hradec Králové)

Pokud budete hlasovat elektronicky, do předmětu e-mailu uveďte:   ČESKÁ ŽENA - Lenka JebouskováAnna Krahulcová

Nominována za:
-    pohodu a optimismus, který rozdává svému okolí

„Anička mě zaujala svým nesobeckým postojem k životu a vytrvalým optimismem, se kterým životem proplouvá - všem překážkám navzdory. Řadu let sama vychovává tři dcery, jednu z nich s mentálním postižením. Snaží se všechny své dcery vést životem se stejným optimismem jaký má ona sama a nabízet jim stále nové podněty. O postiženou dceru pečuje sama, denně jí zajišťuje vzdělání v 10 km vzdálené pomocné škole, podporuje ji ve volnočasových aktivitách, ve kterých je velice úspěšná.“

Nominovala: Věra Tautová (Kralovice, Plzeňský kraj)

Pokud budete hlasovat elektronicky, do předmětu e-mailu uveďte:   ČESKÁ ŽENA - Anna KrahulcováMilada Remešová

Nominována za:
-    kreativní návrhy, nápady na různé přednášky, semináře a vzdělávací akce z různých oblastí života
-    přípravu brožur o významných ženách v regionu (Středočeský kraj)

„ Paní Remešová je jedním slovem skvělá, je pro nás ženy okr. Mladá Boleslav vzorem.  Rodina je pro ni vždycky na prvním místě. Uvaří, uklidí, najde si čas na výlety s manželem, na pohlídání a hry s vnoučaty. Je předsedkyní Osvětové besedy Kosmonosy, která zabezpečuje kulturní akce ve městě… je aktivní i v Muzejním spolku Kosmonosy…“

Nominovala: Božena Křišťanová ( za ČSŽ okr. Mladá Boleslav)

Pokud budete hlasovat elektronicky, do předmětu e-mailu uveďte:   ČESKÁ ŽENA - Milada RemešováMarie Smetanová

Nominována za:
-    práci pro ZO ČSŽ  v Litvínově.

„Naše předsedkyně ZO Marie Smetanová je velmi aktivní v práci pro Svaz žen. Je pro nás ostatní velkým vzorem. Vždy velmi pečlivě připravuje program členských schůzí. Je velmi společenská a všemi oblíbená. Je i dobrou sportovkyní, ráda chodí plavat a každoročně se zúčastní sportovních her seniorů, kde je vždy úspěšná.“

Nominovala: Růžena Bártíková (za ČSŽ v Litvínově)

Pokud budete hlasovat elektronicky, do předmětu e-mailu uveďte:   ČESKÁ ŽENA - Marie SmetanováMarie Svobodová

Nominována za:
-    jako regionální patriotka za své výtvarné umění a umělecký přínos v městě Chomutov
-    vzornou péči o vnoučata

„Marie Svobodová je nejen uznávaná výtvarnice, jejíž obrázky pohladí po duši, ale i spolupracovnice několika občanských sdružení, autorka rozměrných kopií oltářních obrazů pro zchátralé církevní objekty, příležitostných razítek, tapisérií, medailí, drobných grafik, novoročenek… Je také obětavou babičkou pěti vnoučat a v letošním roce se chystá oslavit 50 let práce v Chomutově – a to pro naše město mnoho znamená!“


Nominovala: Albina Vondrášková a  Miroslava Holečková (za kolektiv Sekce důchodců – OROS Chomutov /školství)

Pokud budete hlasovat elektronicky, do předmětu e-mailu uveďte:   ČESKÁ ŽENA - Marie SvobodováIvana Tomková

Nominována za:
-    dlouhodobou práci a osobní příklad pro poděbradské občany postižené civilizačními chorobami.

Paní Tomková svou příkladnou iniciativou rozvíjí zdravý pohyb v přírodě organizováním turistických vycházek, zabezpečuje zájezdy za kulturními památkami našeho regionu, organizuje rehabilitační ozdravné pobyty v Česku. Výjimečná a skromná osobnost, která pro občany Poděbrad dlouhodobě pracuje a rozvíjí činnosti i v ostatních zájmových oblastech.

„Je hořící pochodní, která svým zájmem, zápalem a příkladem aktivizuje všechny členky v základní organizaci. Plně dlouhodobě naplňuje váš požadavek na Českou Ženu, která je pro ostatní inspirací, která zaujme svou výjimečností, má cenné osobní kvality, její morální hodnoty jsou příkladné. Má spoustu znalostí, dovedností a schopností, které ochotně předává.“

Nominovala: Jana Pospíšilová ( za výbor ZO SPCCH Poděbrady)

Pokud budete hlasovat elektronicky, do předmětu e-mailu uveďte:   ČESKÁ ŽENA - Ivana TomkováMarie Zábranská

Nominována za:
-    více jak čtyřicetiletou výtvarnou činnost
-    propagaci výtvarného umění a posílení informovanosti veřejnosti
-    organizační talent při vedení výtvarné skupiny žen Femina (15 let)

„Paní Zábranská je dynamická, kolegiální, pracovitá, obětavá, empatická, aktivní ve veřejně prospěšné práci, např. s dětmi – soutěže ve výtvarném projevu. Nadšeně prezentuje umění jako zdroj krásy, harmonie a humanity. Úspěšná i jako matka a vždy elegantní babička. Obdivuhodně vitální, respektovaná mezi výtvarníky.

Nominovala: PhDr. Jana Vacková (Praha)

Pokud budete hlasovat elektronicky, do předmětu e-mailu uveďte:   ČESKÁ ŽENA - Marie Zábranská

Poslední články
Oznámení pro rok 2017

Témata pro rok 2016

Správní a dozorčí rada od 2014

Témata pro rok 2015

Správní a dozorčí rady 2010 - 2013

Podpořené organizace 2010 - 2012

Témata pro rok 2014

Témata pro rok 2013

Ocenění Česká Žena pro rok 2011 - 2012

Fotogalerie - Česká Žena 2011 - 2012

Slavnostní vyhlášení ankety Česká Žena 2011 - 2012

Témata pro rok 2012

Program slavnostního vyhlášení


Jana Chržová Website powered by Subdreamer CMS