Nadace Žena oslavila 10 let!
Home O nás Česká Žena Granty a podpora Spolupráce Ke stažení Partneři Kontakt

Nacházíte se zde
Home  >>  NOVINKY

Novinky v galerii


Vyhlášení ankety Česká Žena
Nadace Žena, v den oslav svého desetiletého výročí, tj. 2. října 2010, vyhlásila veřejnou anketu  s názvem „Česká Žena“, jejímž hlavním smyslem je najít ženu, která bude pro ostatní inspirací a která zaujme svou výjimečností na osobní, ale i společenské úrovni (např. svým významným činem, zásluhou, objevem… ). Ocenění „Česká Žena“ je především uznáním osobních kvalit nositelky, jejích morálních hodnot, znalostí, dovedností, schopností, ale i  talentu či úspěšnosti.

Podmínky ankety:


-          do ankety může být nominována kterákoli žena, která je občankou České republiky nebo na tomto území  trvale žije

-          žena je nominována na základě nějakého vlastního činu či zásluhy (např. záchrana života nebo významný vědecký objev)

-          ženu může nominovat kdokoli z řad veřejnosti; zároveň s nominací musí být zveřejněno zdůvodnění této nominace

-          nominace probíhají v průběhu měsíce října (vyhlášením výherkyně předchozího kola ankety) a končí 31. srpna  následujícího roku

-          kandidátky musí vyslovit souhlas s účastí v anketě

-          kandidátky musí zároveň souhlasit s tím, že jako potenciální nositelky ocenění „Česká Žena“ se zároveň pro následné období stávají „tváří Nadace Žena“

-          všechny nominované kandidátky budou zveřejněny na webových stránkách organizace (www.nadacezena.cz)

-          výherkyní ankety a nositelkou ocenění „Česká Žena“ se stane ta z nominovaných kandidátek, která obdrží ve veřejném hlasování nejvyšší počet bodů

-          výherkyně ankety obdrží ocenění „Česká Žena“ pro daný kalendářní rok

-          hodnotnou odměnu obdrží zároveň ten z nominujících a hlasujících, kdo bude vylosován sestavenou hodnotící komisí.

-          Členy hodnotící komise jsou jmenovaní zástupci partnerů/ sponzorů akce v počtu nejméně 5 osob.   

 

Nominace: Osobnosti na titul „Česká Žena“ můžete nominovat formou krátkého článku se stručným popisem události, za kterou je kandidátka nominována (max. 5000 znaků), doplněný fotografií kandidátky a zároveň opatřen i kontaktem na nominujícího. Článek můžete zaslat na e-mailovou adresu: ceskazena@nadacezena.cz  nebo poštou na adresu: Nadace Žena,  Sladkovského 28, 326 00 Plzeň.
Poslední články
Oznámení pro rok 2017

Témata pro rok 2016

Správní a dozorčí rada od 2014

Témata pro rok 2015

Správní a dozorčí rady 2010 - 2013

Podpořené organizace 2010 - 2012

Témata pro rok 2014

Témata pro rok 2013

Ocenění Česká Žena pro rok 2011 - 2012

Fotogalerie - Česká Žena 2011 - 2012

Slavnostní vyhlášení ankety Česká Žena 2011 - 2012

Témata pro rok 2012

Program slavnostního vyhlášení


Jana Chržová Website powered by Subdreamer CMS