Nadace Žena oslavila 10 let!
Home O nás Česká Žena Granty a podpora Spolupráce Ke stažení Partneři Kontakt

Nacházíte se zde
Home  >>  Česká Žena  >>  Česká Žena 2011 - 2012

Fotogalerie z vyhlaseni ankety 2011 - 2012

Klikněte pro zobrazení fotogalerie
FOTOGALERIE - VŠESlavnostní vyhlášení ankety Česká Žena 2011 - 2012
Dne 1. října 2011 v odpoledních hodinách proběhlo v Kounickém paláci na Praze 1 slavnostní vyhlášení ankety Česká Žena (2011 - 2012). Kromě nominovaných žen a jejich rodinných příslušníků a přátel se slavnostního odpoledne zúčastnila i řada dalších hostů. Za všechny bychom rádi jmenovali paní Aleksandru Udženiju, radní hl.m. Prahy, která nad slavnostní akcí převzala i záštitu, a pana Petra Uhra, starostu městyse Zvíkovec.

Celým odpolednem provázela předsedkyně správní rady Nadace Žena, Jiřina Radová.
Z úvodního proslovu vyjímáme:

Vážení přítomní,

je mi ctí otevřít pomyslným klíčem tento krásný Zlatý sál Kounického paláce u příležitosti 1. ročníku vyhlášení výsledků hlasování veřejné ankety Česká Žena pro období let 2011 - 2012.

Vítám nominované kandidátky na tento titul i jejich navrhovatele, rodinné příslušníky a další hosty. Záštitu nad akcí převzala radní Magistrátu hl. města pí. Aleksandra Udženija, kterou tímto představuji. Poděkování patří i hlavním partnerům akce Česká Žena: Magic Helena, značková dámská a pánská móda a textilnímu závodu a.s. VEBA. Svůj podíl na dnešní akci má i s.r.o. Excellent, ProMoPro, s.r.o., hudební skupina Springtime a catering hotelu ILF Praha.

Nadace Žena, která s anketou Česká Žena přišla, je nadací s 10 letou činností otevřenou všem ženským organizacím a sdružením v ČR s cílem ochrany lidských práv a podporou ženských práv. Nadace každoročně vyhlašuje témata pro předkladatele projektů, kterých bylo za uplynulé období více jak 170. Témata jsou vybírána tak, aby oslovila co nejširší základnu organizací a pomáhala řešit ožehavé problémy dnešní doby. Jako příklad uvedu témata:

- Přístup k mužům a ženám na trhu práce, rovnost příležitostí
- Slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině
- Ekonomické a ekologické hospodaření současné rodiny
- Ženy v politice- Práva a ochrana spotřebitele
- Ženy a dobrovolnická práce- Péče o děti a další závislé osoby
- Jak se pojistit na stáří aneb, co přináší důchodová reforma.

Co se nadaci podařilo za uplynulých 10 let je nejen získání zájmu, zejména žen o dění ve společnosti, ale i jejich obohacení v oblasti sebevzdělávání a posílení rovnosti a k tomu dodám, že Český svaz žen, který je zřizovatelem Nadace Žena získal i 3 akreditace od MŠMT k realizaci rekvalifikačních kurzů, které pomáhají řešit situaci nezaměstnaných pro jejich možné uplatnění na trhu práce.

Vyhlášení ankety Česká Žena je dalším krokem naplňování cíle nadace i jejího zviditelnění, neboť chce vyzdvihnout každodenní obětavou práci ženy nad rámec běžného života, ženy, která zaujme svou výjimečností a bude pro ostatní inspirací. Nominační lístky byly zveřejněny a nominace probíhala od 2. října 2010 do 31. srpna 2011. Kandidátky musely vyslovit souhlas s účastí v anketě a souhlasit s tím, že jako potencionální nositelky ocenění Česká Žena se zároveň pro následné období stávají "Tváří Nadace Žena". Výherkyní ankety a nositelkou ocenění Česká Žena se stane ta z nominovaných kandidátek, která obdrží ve veřejném hlasování nejvyšší počet hlasů.

Uveřejnění nominovaných kandidátek s jejich stručným výčtem zásluh (bylo jich celkem 14), proběhlo v termínu od 5. září tohoto roku na webových stránkách Nadace Žena, ČSŽ a partnerů akce s následným hlasováním na hlasovacích lístcích a to buď elektronicky nebo zasláním vyplněného hlasovacího lístku.

Hlasovací lístky došlé v písemné podobě i elektronické hlasy byly sečteny komisí, která byla k tomuto účelu ustavena. Hlasovací lístek vždy znamenal 1 hlas, nesměl být zaměněn s nominačním lístkem, což se bohužel stalo a tyto hlasy nemohly být vzaty v potaz. Z internetového hlasování byly vyřazeny ty hlasy, které nebyly přesně identifikovatelné jmenovitě nebo byly z jedné adresy zaslány hned hlasy čtyři, či některé hlasy přišly po termínu hlasování, kterým bylo stanoveno 16. září 2011.
Nicméně po všech těchto úkonech došla komise k jednoznačnému závěru s počtem nejvýše získaných hlasů pro Českou Ženu a tvář Nadace Žena pro období let 2011 - 2012. Než však dojdu k samotnému výsledku vyhlášení veřejné ankety, dovolím si představit všechny přítomné nominované, předat jim ocenění k tomuto účelu vytvořené spolu s balíčkem dárků a kytičkou, jako vřelé poděkování za jejich obětavou, náročnou a záslužnou práci.

PhDr. Jiřina Radová

Poslední články
Oznámení pro rok 2017

Témata pro rok 2016

Správní a dozorčí rada od 2014

Témata pro rok 2015

Správní a dozorčí rady 2010 - 2013

Podpořené organizace 2010 - 2012

Témata pro rok 2014

Témata pro rok 2013

Ocenění Česká Žena pro rok 2011 - 2012

Fotogalerie - Česká Žena 2011 - 2012

Slavnostní vyhlášení ankety Česká Žena 2011 - 2012

Témata pro rok 2012

Program slavnostního vyhlášení


Jana Chržová Website powered by Subdreamer CMS